Home Thực Đơn Các món bò

CÁC MÓN BÒ


BÒ NƯỚNG LỤI + BÁNH HỎI
320.000 Đ
BÒ NẤU ĐỐP + BÁNH MÌ
370.000 Đ
BÒ NẤU RAGOUT + BÁNH MÌ 370.000 Đ
BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ 370.000 Đ
BÒ NẤU  HẠT  ĐIỀU + BÁNH MÌ 370.000 Đ
BÒ SỐT CAM + BÁNH MÌ 370.000 Đ
BÒ SỐT PHOMAI+ BÁNH MÌ 370.000 Đ
BÒ NẤU NHO+ BÁNH MÌ 370.000 Đ
CARI DÊ  + BÁNH MÌ
450.000 Đ


Xin quý khách vui lòng không mang thức ăn vào quán.