Home Thực Đơn Các món cua

CÁC MÓN CUA

               HẢỈ SẢN ĐƯỢC TÍNH THEO THỜI GIÁ ...................

CUA HẤP BIA
Thời giá
CUA RANG ME
Thời giá
CUA RANG MUỐI Thời giá
CUA HẤP NƯỚC DỪA
Thời giá
CÀNG CUA BÁCH HOA
Thời giá
CUA LỘT CHIÊN NƯỚC MẮM
Thời giá
CUA LỘT CHIÊN BƠ (TỎI)
Thời giá


Xin quý khách vui lòng không mang thức ăn vào quán.