Home Thực Đơn Các món lẫu

CÁC MÓN LẨU


LẪU ĐỒNG QUÊ NAM BỘ + BÚN
420.000 Đ
LẨU THÁI LAN + BÚN
420.000 Đ
LẨU THẬP CẨM + MÌ
420.000 Đ
LẨU HẢI SẢN + MÌ
420.000 Đ
LẨU NGÓT CÁ DIÊU HỒNG + BÚN
340.000 Đ
LẨU GIÒ HEO - THÁC LÁC + BÚN
400.000 Đ
LẨU NẤM THÁI HẢI SẢN + BÚN 450.000 Đ
LẨU CÁ THÁC LÁC + BÚN
400.000 Đ
LẨU NẤM GÀ THÁI + BÚN 460.000 Đ
LẨU CHUA GÀ LÁ GIANG + BÚN 510.000 Đ
LẨU UYÊN ƯƠNG+ BÚN 420.000 Đ
LẨU CUA THÁI LAN, LẨU TÔM THÁI LAN
THỜI GIÁ


Xin quý khách vui lòng không mang thức ăn vào quán.